17:00Du kan nu läsa en artikel om mastitkontroll med hjälp av ultraljud, tryck här.