GDPR


Next2Vet AB är ansvarig för behandlingen och skyddandet av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss.
Dina person- och inköpsdata kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål.
Du kan genom att skriva till Next2Vet AB, Ö Zinkgatan 2, 271 39 YSTAD, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du
inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring.
Som kund hos oss har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register.
I vårt nyhetsbrev genererat av vår webshop har du en direkt möjlighet att avregistrera från detsamma.